Predmetnik

Predmetnik za program Ekonomist - poslovna smer

Predmeti za 1. in 2. letnik

 • Poslovni tuji jezik 1 – angleščina
 • Poslovno komuniciranje
 • Informatika
 • Poslovna matematika s statistiko
 • Organizacija in menedžment podjetja
 • Ekonomija
 • Osnove poslovnih financ
 • Trženje
 • Poslovno pravo
 • Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
 • Prodaja
 • Nabava
 • Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov
 • Poslovna logistika
 • Prosto izbirni predmet

Praktično izobraževanje

 • Praktično izobraževanje za 1. letnik
 • Praktično izobraževanj za 2. letnik

Diplomsko delo

Osebni Kontakt:

Klara Vidmar

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial