Predmetnik

Predmetnik za program Ekonomist – računovodska smer

Predmeti za 1. in 2. letnik

 • Poslovni tuji jezik 1 – angleščina
 • Poslovno komuniciranje
 • Informatika
 • Poslovna matematika s statistiko
 • Organizacija in menedžment podjetja
 • Ekonomija
 • Osnove poslovnih financ
 • Temelji računovodstva
 • Finančno računovodstvo
 • Stroškovno računovodstvo
 • Davki
 • Analiza bilanc z revizijo
 • Insolvenčni postopki
 • Računovodstvo za samostojne podjetnike
 • Prosto izbirni predmet

Praktično izobraževanje

 • Praktično izobraževanje za 1. letnik
 • Praktično izobraževanje za 2. letnik

Diplomsko delo

Osebni Kontakt:

Klara Vidmar

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial