Predmetnik

Predmetnik za program Gostinstvo in turizem

Predmeti za 1. in 2. letnik

 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 – angleščina
 • Poslovno sporazumevanje in vodenje
 • Ekonomika podjetja
 • Ekonomika turizma
 • Pravni predpisi
 • Poslovna informatika s statistiko
 • Osnove gastronomije
 • Turistična geografija in kulturna dediščina
 • Osnove projektnega managementa
 • Trženje v turizmu
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 – nemščina
 • Poslovanje hotelov in turističnih agencij
 • Osnove kuharstva
 • Osnove strežbe
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 – italijanščina
 • Dopolnilne turistične dejavnosti
 • Prosto izbirni predmet

Praktično izobraževanje

 • Praktično izobraževanje za 1. letnik
 • Praktično izobraževanje za 2. letnik

Diplomsko delo

Osebni Kontakt:

Andreja Lenčič

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial