Prijava in vpis

Program Informatika

Prijava in vpis

Vpisni pogoji: opravljena poklicna ali splošna matura ali zaključni izpit oziroma diploma pred letom 2002 ali opravljen delovodski, mojstrski ali poslovodski izpit skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Trajanje študija: 2 leti, študij je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS.


Pridobljeni naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka informatike.

Kratek naziv: inž. inf.


Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

  1. prijavni rok:od 12. februarja do 18. marca 2019
  2. prijavni rok:od 26. avgusta do 30. avgusta  2019

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Po 30. avgustu 2019 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

Razpis: Za ogled razpisa kliknite TUKAJ

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ 

Informativna prijava: Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava

 

Vpis:

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu, in sicer:
– v prvem prijavnem roku do 21. avgusta 2019,
– v drugem prijavnem roku do 1. oktobra 2019.
Dodatna pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na GEA College – Centru višjih šol, pa tudi na Višješolski prijavni službi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial