Organizator socialne mreže

E-študij

Izredni študij

2-letni študijski programi

7. 3. 2024, ob 17:00 – ONLINE

 

Program Organizator socialne mreže

 

Si želite kariere, v kateri boste unovčili svoje organizacijske veščine ter delali z ljudmi? Starajoča se družba, marginalne skupine in kompleksne življenjske situacije prinašajo s seboj številne nove izzive, ki kličejo po novih znanjih. Izobrazite se za poklic prihodnosti!

 

S programom Organizator socialne mreže boste pridobili znanja za uspešno organiziranje dejavnosti socialne pomoči, prenove in preventive. S pridobljenim znanjem boste pomagali ne le starostnikom, temveč tudi otrokom in mladostnikom, družinam in drugim socialno ranljivim posameznikom ter skupinam!  

  • Kako še bolj povezati starostnike z mlajšimi generacijami?
  • Kako na lokalni ravni urediti pomoč ranljivejšim skupinam?
  • Kako organizirati »fund raising« za družine v stiski?

Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja boste dobili tekom študija!


Oglejte si predstavitev programa Organizator socialne mreže


ZAKAJ ŠTUDIRATI NA ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE?

  • Ker študij razvija komunikacijske sposobnosti in uporabna znanj za ustvarjanje socialne mreže.
  • Ker Študijski program nudi poglobljeno razumevanje naravnanosti in strukture sodobne družbe. Spodbuja prizadevanje za dvig kakovosti življenja in vključevanje posameznikov ali skupin v socialno mrežo.
  • Ker so v študijski program vključene praktične vaje, spodbuja se pridobivanje realnih izkušenj z ljudmi, ki so slabše vključeni v socialno okolje. V okviru študija so organizirani obiski društev, humanitarnih in nevladnih organizacij, domov za starejše in drugih centrov za pomoč.
  • Ker študij nudi znanja, ki posamezniku omogočajo razumevanje in prepoznavanje družbenih potreb in obvladovanje pravnega vidika in vodenja dokumentacije v sociali.

 

Program daje velik poudarek na praksi, saj vključuje 400 ur praktičnega usposabljanja na letnik. Učenje poteka na osnovi študij primerov iz prakse, ki vas bodo pripravila na izzive, s katerimi se boste srečali tudi sami. Pri teh rešitvah boste sodelovali tudi vi! Prispevali boste ideje ter jih pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov razvijali skupaj s kolegi. Študija ne boste zapustili le z diplomo v žepu, temveč z izkušnjami, ki vam bodo pomagale pri spopadanju z izzivi na vaši karierni poti.

PROGRAM JE ZA VAS, ČE:

  • želite pridobiti znanja za organizacijo in vodenje različnih skupin ljudi, ustvarjanje socialnih mrež ter sposobnost učinkovite komunikacije ter dela z njimi.
  • potrebujete poglobljeno razumevanje strukture sodobne družbe z željo po dvigu kakovosti življenja in vključevanja posameznikov ali skupin v socialne mreže.
  • si želite znanj, ki posamezniku omogočajo razumevanje in prepoznavanje družbenih potreb in obvladovanje vseh vidikov dela na področju sociale.

 Kontakt za že vpisane študente:

Andreja Lenčič
T.: 01 5881 300
M.: referat@gea-college.si


Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Emanuela Eduard Muhič

E-pošta:
emanuela.eduard-muhic@gea-college.si

Telefon: 01 5881 369

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial