Predstavitev programa

Program Organizator socialne mreže

 

CILJ ŠTUDIJA:

Nuditi specializirana znanja s področja organiziranja aktivnosti socialne pomoči in socialne zakonodaje ter socialnih ustanov in organizacij. Posameznika usposobiti za uspešno sodelovanje pri izvajanju dejavnosti socialne preventive.


INFORMATIVNI DNEVI

INDIVIDUALNI posvet

Prijavite se TUKAJ ali s klikom na spodnji gumb – V ŽIVO ali ONLINE

 


INFORMATIVNA PRIJAVA

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

 


ZNAČILNOSTI ŠTUDIJA

Vrsta programa: višješolski strokovni program

Trajanje študija: 2 leti ( 120 kreditnih točk)

Pridobljen naziv:  organizator/organizatorka socialne mreže

Raven in stopnja izobrazbe:  6/1

Način študija: Izredni (E-študij)

Dodatni pogoj za vpis v študijski program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti (ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor). O rezultatih preizkusa psihofizičnih sposobnosti je kandidat obveščen.


PRIJAVNI ROKI

Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

⇒ 1. prijavni rok:  od 20. februarja do 15. marca 2024.

⇒ 2. prijavni rok:  od 23. avgusta do 29. avgusta 2024.

 

Razpis:

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.


KOMPETENCE, KI JIH BOSTE S ŠTUDIJEM PRIDOBILI:

  • obvladovanje komunikacijskih sposobnosti in sposobnosti mreženja ter prožnega delovanja v različnih družbenih in kulturnih okoljih
  • poznavanje in razumevanje socialnega varstva
  • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij za učinkovito podporo pri delu in upravljanju z dokumentacijo, podatki in informacijami
  • sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja in samostojnega odločanja ter reševanja raznovrstnih problematik
  • samoiniciativnost in izražanje novih idej, prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje
  • sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanje lastnega dela ter dela drugih, odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter spodbujanje prenašanja znanja• občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije ter razumevanje in spoštovanje različnosti kot kvalitete, zavezanost poklicni etiki in spoštovanje načel enakosti
  • prepoznavanje in razumevanje človeških kriz in stisk
  • sposobnost razumevanja povezav med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom, prepoznavanja sistemskih ovir ter sposobnost ustreznega odzivanja
  • usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo

 

PO ŠTUDIJU:

Ob koncu študija boste imeli znanja s področja organiziranja različnih dejavnosti na področju sociale, socialne zakonodaje ter socialnih ustanov in organizacij. Izurili se boste v organizaciji psihološke pomoči, animacije, prevoza hrane ter vrsti drugih aktivnosti, ki spadajo v omenjeno področje.


Kontakt za že vpisane študente:

Andreja Lenčič
T.: 01 5881 300
M.: referat@gea-college.si


Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Tadeja de Queiroz Santos

E-pošta:
Tadeja.Santos@gea-college.si

Telefon: 01 5881 311

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial