Prijava in vpis

Program Organizator socialne mreže


Diplomanti programa Organizator socialne mreže lahko opravljate strokovni izpit na področju socialnega varstva. Več si preberite TUKAJ

Prijava in vpis

Vpisni pogoji:

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Dodatni pogoj za vpis v študijski program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti (ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor). O rezultatih preizkusa psihofizičnih sposobnosti je kandidat pisno obveščen.

 Trajanje študija: 2 leti, študij je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. 


Pridobljeni naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka socialne mreže

Kratek naziv: org. soc.


Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

⇒ 1. prijavni rok:  od 20. februarja do 15. marca 2024.

⇒ 2. prijavni rok:  od 23. avgusta do 29. avgusta 2024.

Po 1. septembru 2024 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

 

Razpis:

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.

Informativna prijava: Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

 

Vpis:

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu, in sicer:
– v prvem prijavnem roku predvidoma do sredine avgusta 2022,
– v drugem prijavnem roku do 1. oktobra 2022.
Dodatna pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na GEA College – Centru višjih šol, pa tudi na Višješolski prijavni službi.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial