Prijava in vpis

Program Organizator socialne mreže


Diplomanti programa Organizator socialne mreže lahko opravljate strokovni izpit na področju socialnega varstva. Več si preberite TUKAJ

Prijava in vpis

Vpisni pogoji: opravljena poklicna ali splošna matura ali zaključni izpit oziroma diploma pred letom 2002 ali opravljen delovodski, mojstrski ali poslovodski izpit skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Dodatni pogoj za vpis v študijski program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti (ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc in osebni razgovor). O rezultatih preizkusa psihofizičnih sposobnosti je kandidat pisno obveščen.

 Trajanje študija: 2 leti, študij je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. 


Pridobljeni naziv strokovne izobrazbe: organizator/organizatorka socialne mreže

Kratek naziv: org. soc.


Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

2.  prijavni rok: od 25. do 31. avgusta 2022

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Po 1. septembru 2022 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

Razpis: za ogled razpisa kliknite TUKAJ.

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.

Informativna prijava: Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava

 

Vpis:

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu, in sicer:
– v prvem prijavnem roku predvidoma do sredine avgusta 2022,
– v drugem prijavnem roku do 1. oktobra 2022.
Dodatna pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na GEA College – Centru višjih šol, pa tudi na Višješolski prijavni službi.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial