Predmetnik

Predmetnik za program Poslovni sekretar

Predmeti za 1. in 2. letnik

 • Poslovni tuji jezik 1 – angleščina
 • Poslovno komuniciranje
 • Ekonomika poslovanja
 • Računovodstvo in finančno poslovanje
 • Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni
 • Informacijska tehnologija in podatki
 • Gospodarsko pravo
 • Državna uprava in upravni postopek
 • Poslovni tuji jezik 2 – nemščina
 • Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Sodobno vodenje pisarne
 • Ljudje v organizaciji
 • Osnove upravljanja in organizacije dogodkov
 • Projektno organiziranje poslovnih dogodkov
 • Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli (izvaja se tisti izbirni modul, ki ga izbere večina študentov)

 • Poslovni tuji jezik 3 – italijanščina
 • Trženje in tržno komuniciranje

ali

 • Elektronsko poslovanje
 • Grafični in spletni dizajn v pisarni

Praktično izobraževanje

 • Praktično izobraževanje za 1. letnik
 • Praktično izobraževanje za 2. letnik

Diplomsko delo

 

Osebni Kontakt:

Meta Pavlovič

Telefon: 01 5881 339

Faks: 01 5881 333

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial