Prijava in vpis

Program Poslovni sekretar

Prijava in vpis

Vpisni pogoji: opravljena poklicna ali splošna matura ali zaključni izpit oziroma diploma pred letom 2002 ali opravljen delovodski, mojstrski ali poslovodski izpit skupaj z dokazilom o treh letih delovnih izkušenj in opravljenem preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 Trajanje študija: 2 leti, študij je ovrednoten s 120 KT po sistemu ECTS. 


Pridobljeni naziv strokovne izobrazbe: poslovni sekretar / poslovna sekretarka.

Kratek naziv: posl. sek.


Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

  1. prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2022
  2. prijavni rok: od 25. do 31. avgusta 2022

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Po 1. septembru 2022 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

Razpis: za ogled razpisa kliknite TUKAJ.

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.

Informativna prijava: Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava

 

Vpis:

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola pisno povabila k vpisu, in sicer:
– v prvem prijavnem roku predvidoma do sredine avgusta 2022,
– v drugem prijavnem roku do 1. oktobra 2022.
Dodatna pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na GEA College – Centru višjih šol, pa tudi na Višješolski prijavni službi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial