Vitko podjetništvo

09. 10. 2020

Vitko podjetništvo – odlična priložnost za start-upe?

Človek ves čas teži k učinkovitosti ali ekonomičnosti na vsakem koraku, pri vsakem opravilu in pri vsaki dejavnosti, ki jo opravlja. Ne počutimo se dobro, če »čas mečemo skozi okno«. Nič drugače ni v podjetništvu, kjer je v proces vključenih niz opravil in vsako terja svoj čas. In ravno zato je koncept oziroma metoda vitkega podjetništva enkratna priložnost, da se ga, posebno start-up podjetja, poslužijo ter s tem privarčujejo ogromne količine časa in posledično seveda denarja.

Kaj je vitko podjetništvo?

Izraz »vitki pristop« je v slovenskem jeziku relativno nov pojem. Stroka še vedno išče ustrezen prevod in definicijo »vitkega«. Vseeno lahko trdimo, da raba besede vitko nakazuje nekaj pustega. Sprva se je vitko razmišljanje (angl. lean thinking) razvilo za proizvodnjo (angl. lean production) konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Začetnik vitkih pristopov na področju proizvodnje je bil japonski poslovnež in tehnični direktor v Toyoti, Thaiici Ohno. Kasneje so se vitki pristopi razvili tudi za ostala poslovna področja (proizvodnja, prodaja, razvoj programske opreme …).

Danes živimo v času neomejenih priložnosti za inovacije. Ustvarjamo več produktov kot kadarkoli prej, a večina jih propade, pa ne, ker ne bi (z)mogli dokončati, kar smo nameravali ustvariti, ampak zaradi zapravljanja časa in denarja ter vlaganja truda v napačen produkt (Maurya, 2014).

Celotna filozofija vitkega podjetništva temelji na gradnji produkta, storitvi ali procesu s soustvarjanjem skupine ljudi, ki bo to uporabljala. Poleg tega moramo iz procesa nenehno odstranjevati odvečne resurse, delovna sredstva, hkrati pa dosegati večjo dodano vrednost za uporabnika. Načelo vitkih pristopov je narediti več z manj (angl. more with less). Cilj vitkega podjetja je torej ustvariti “skalabilen” poslovni model in trajnostni posel. Celoten proces razvoja produkta moramo jemati kot eksperiment, v katerem postavljamo in preverjamo ter posledično potrjujemo in zavračamo postavljene hipoteze.

Vitki okvir

Je osnovno orodje vitkih pristopov. Vitki okvir (angl. lean canvas) je preprosto orodje, ki še pred prvo vrstico zapisane kode oziroma prvim vloženim denarnim vložkom omogoča prikaz zastavljenih predpostavk po različnih poljih v okvirju (dostopen je brezplačno na internetu). Namenjen je posameznikom, skupinam ali pa že uveljavljenim podjetjem. Gre za okvir, ki nam korak za korakom omogoča hitro in jedrnato gradnjo storitve, produkta ali procesa (Maurya, 2014, str. 39).

Vitki okvir je:

v primerjavi s poslovnimi načrti, ki so na 30-40 straneh in nam vzamejo več tednov, mesecev za izdelavo, hitro napisan. Poslovni načrt je še vedno zaželen, vendar preobsežen, da bi ga lahko hitro spreminjali. Vitki okvir pa izpolnjujemo zelo hitro. Največkrat kar s pomočjo lepilnih lističev, ki jih pripenjamo v prazne prostorčke in poljubno menjamo, dopisujemo glede na ugotovitve iz trga (intervjujev).

• jedrnat, kar pomeni, da ni prostora za dolge stavke, grafe, tabele. Jedrnatost vitkega okvira nas prisili, da začnemo razmišljati »vitko« (angl. lean) – pišemo, govorimo in delamo samo bistvo, s čim manjšim časovnim in denarnim vložkom. Kasneje lahko  predstavimo oziroma »pitchamo« (angl. elevator pitch) prijateljem, ki jih snubimo, da se nam pri projektu pridružijo. Nazadnje bomo pitchali vlagateljem.

• prenosljiv in rešen na eni strani, ki jo lahko, preko različnih ponudnikov spletnih vitkih okvirjev, delimo z ostalim svetom. Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo kot strelo z jasnega dobili idejo, jih imamo lahko vedno pri sebi in hitro spišemo predpostavke.

Primer dobre prakse

Seznam podjetij, ki so metodo vitkega podjetništva izjemno dobro implementirala v svoje delovanje, je zelo dolg. Tu so Dropbox, Nike, Pebble, AirBnb, Zappos, Intel, Ford in še in še. Tudi Skype, katerega vitki okvir (poslovni model) prikazuje spodnja slika:

Poslovni model Skype

 

Postopek izpolnjevanja vitkega okvirja je pravzaprav sosledje faz v razvoju podjetja. In vsako od faz vam bomo v prihodnjih zapisih predstavili.


Vitko podjetništvo je lahko na nek način tudi boleč proces, saj gre za izločanje idej, na katere se pa lahko tudi čustveno navežemo. In tu je izziv za vas, glejte na vse skupaj kot na igro in prav verjetno se lahko zgodi, da se boste ob uspehih, ki jih boste s to metodologijo želi, tudi zabavali.:)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial