Info dan 12. in 13. februarja 2021

 • Klasični info dan: Petek, 12.02.2021, ob 10 uri in 17. uri ter v Soboto, 13.02.2021, ob 10. uri.
 • E-info dan: Petek, 12.02.2021, ob 17. uri.

 Prijavite se:

 Višješolski študijski programi (2. leti)

– Podjetništvo (dodiplomski program – 3. leta) – REDNI

– Podjetništvo v perspektivnih panogah (dodiplomski program 3. leta) – IZREDNI

– Digitalni marketing (dodiplomski program – 3. leta)

 Podjetniški management in Upravljanje s tveganji in korporativna varnost (magistrska programa – 2. leti)

 

 

Telefon: 01 5881 300         E-mail: infodesk@gea-college.si
Naslov: Dunajska cesta 156, Ljubljana

Podjetništvo v perspektivnih panogah

Izredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)

1. prijavni rok:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Cilj dodiplomskega študija Podjetništvo v perspektivnih panogah je osnovne poslovne veščine nadgraditi s specializiranim poslovnim znanjem podjetništva, marketinga in turizma. Izobrazba, ki omogoča perspektiven vstop na trg rastočih panog.  

 • Izredni
 • 3-letni, dodipl.
 • e-portal

Podjetništvo v angleškem jeziku

Part-time study in Ljubljana

The second application period: between July 26 and September 15, 2020.

Candidates can apply by submitting an electronic application on the website of the Ministry of education, science and sport: http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en,  which needs to be printed out, signed and sent to the following address: GEA College – Faculty of Entrepreneurship, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (Slovenia) together with other required documents. The specialised Entrepreneurship study programme to master entrepreneurial skills in theory and practice. The programme offers all advanced knowledge necessary to manage one’s own company, family company with tradition and departments or projects in large systems.

 • english
 • 3-year study prog.
 • ePlatform

Podjetniški management

Izredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)

1. prijavni rok:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Študij smo obogatili tudi z najmanj 26 – imi urami video predavanj, za katere smo prepričani, da vam bodo v izjemno pomoč pri študiju!
Podjetniški management zagotavlja znanja, ki so potrebna za vrhunsko vodenje malih, velikih podjetij in organizacij. Študij s poudarkom na praktičnih znanjih iz področij ekonomije, financ, prava, informatike, managementa, marketinga in upravljanja s človeškimi viri in sodobnih poslovnih veščin, nadgrajuje klasično razumevanje  in delovanje podjetnika. Pridobili boste poglobljeno podjetniško znanje ter se naučili učinkovito obvladovati upravljati in voditi zaposlene ter podjetje.

 • magistrski študij
 • izredni
 • e-portal

Upravljanje s tveganji in korporativna varnost

Izredni (klasični študij ali kombiniran e-študij)

1. prijavni rok:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Študij smo obogatili tudi z najmanj 26 – imi urami video predavanj, za katere smo prepričani, da vam bodo v izjemno pomoč pri študiju!
Študij daje multidisciplinarna teoretična in praktična znanja s področja managementa in obvladovanja najrazličnejših tveganj v podjetju. Naučili se boste ključnih elementov korporativne varnosti: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih, procesi nadzora, gospodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj. Edinstveni študij v Sloveniji, velik karierni potencial.

 • magistrski študij
 • izredni
 • poklic prihodnosti

Digitalni marketing

 Izredni (klasični študij)

1. prijavni rok:

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Edinstveni program v slovenskem visokošolskem programu, ki vam nudi specializirana znanja digitalnega marketinga: snovanje in ustvarjanje vsebin, upravljanje družbenih omrežij, optimizacija spletnega iskalnika, e-mail marketing, Google AdWords in Google Analytics, spletni PR… Študij je namenjen vsem marketinško in prodajno naravnanim kreativcem, ki želijo delati v oglaševalski agenciji, medijski ali tehnološki družbi, marketinškem ali prodajnem oddelku velike blagovne znamke.  

 • Dodiplomski program
 • Klasični študij
 • Izredni študij

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Študijski program  omogoča bogata strokovna znanja, ki so pomembna za uspešno poslovanje vsake organizacije, za boljšo predstavitev in promocijo organizacije na sejmih, konferencah in poslovnih dogodkih, kreativne pristope pri trženju ter prodaji proizvodov in storitev.

 • 2-leti
 • e-predavanja
 • vaje v živo

Podjetništvo

Redni (klasični študij)

1. Prvi prijavni rok: 

Prijavo morate oddati preko državnega spletnega portala eVŠ

Dodiplomski študij Podjetništvo nudi vsa napredna znanja, ki so potrebna za vodenje lastnega podjetja, družinskega podjetja s tradicijo in vodenje oddelka ali projekta v večjih sistemih. Skozi predavanja boste pridobili teoretična in praktična managerska in podjetniška znanja ter spretnosti, znanja ekonomije trženja, upravljanja s kadri in poznavanja domačega ter globalnega podjetništva.

 • redni ali izredni
 • 3-letni, dodipl.
 • e-portal

Organizator socialne mreže

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Študijski program nuditi specializirana znanja s področja organiziranja aktivnosti socialne pomoči in socialne zakonodaje ter socialnih ustanov in organizacij. Skozi študij vas usposobimo za uspešno sodelovanje pri izvajanju dejavnosti socialne preventive. Naučite se obvladovanja komunikacijskih sposobnosti in sposobnosti mreženja, poznavanje in razumevanje socialnega varstva, sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

 • 2-leti
 • e-predavanja
 • vaje v živo

Gostinstvo in turizem

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Študij je namenjen vsem, ki želijo pridobiti uporabno znanje s področja gostinstva in turizma, ki omogoča številne karierne možnosti in tistim, ki želijo ustanoviti podjetje ali nadaljevati z vodenjem družinskega ali drugega podjetja na področju gostinstva in turizma. Naučili se boste vodenja, organizacije dogodkov, poznavanje ekonomije, trženja, gastronomije, osnov prava, informatike ter naravne in kulturne dediščine ter tujih jezikov. Predavanja potekajo preko spleta, vaje opravite v živo.

 • 2-letni
 • e-predavanja
 • vaje v živo

Informatika

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Študij je namenjen vsem, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanje s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), pridobiti veščine za učinkovito in napredno obvladovanje delovnih procesov ter tistim, ki želite voditi ali razširiti dejavnost svojega podjetja na področju IKT. Naučili se boste obvladovanje tehnoloških procesov, postopkov za nameščanje in vzdrževanje IKT opreme, načrtovanja in izgradnje omrežij, nameščanja in administriranje strežnikov ter uvajanje celovitih programskih rešitev....

 • 2-leti
 • e-predavanja
 • vaje v živo

Poslovni sekretar

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Študij je namenjen vsem, ki želijo pridobiti znanja za uspešno vodenje in organizacijo pisarniškega poslovanja ter učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih orodij v poslovnih provesih. Pridobili boste potrebna znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja in osnov finančnega računovodstva.  

 • 2-letni
 • e-študij
 • poslovni sekretar

Ekonomist - zavarovalniška smer

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

 Lahko izbirate med 3 oblikami izvedbe študija

Študij zagotavlja široko izobrazbo s poudarkom na področjih komerciale in poslovanja. Povezuje znanja s področij trženja, marketinga, managementa in finančnega poslovanja. Skozi študij pridobite različne veščine in znanja, kot so sposobnost za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov, odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev ter obvladovanja poslovnih procesov.

 • 2-letni
 • Kombiniran e-študij
 • Izredni

Ekonomist - računovodska smer

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

 Lahko izbirate med 3 oblikami izvedbe študija

Študij zagotavlja široko izobrazbo s poudarkom na področjih finančnega poslovanja in računovodstva. Skozi študij se naučite temeljev računovodstva, finančnega in stroškovnega računovodstva, davkov, analiz bilanc z revizijo in insolvenčnih postopkov ter pridobite sposobnost za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov in razumevanje zakonodaje.

 • 2-letni
 • klasični ali e-študij
 • ekon.

Ekonomist - poslovna smer

Klasični študij, Kombiniran e-študij in Študij po meri

1. Prijavni rok:

Lahko izbirate med 3 oblikami izvedbe študija

Študij zagotavlja široko izobrazbo s poudarkom na področjih komerciale in poslovanja. Povezuje znanja s področij trženja, marketinga, managementa in finančnega poslovanja. Skozi študij pridobite različne veščine in znanja, kot so sposobnost za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov, odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev ter obvladovanja poslovnih procesov.

 • 2-letni
 • klasični ali kombiniran e-študij
 • ekon.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial