Zakaj imajo strokovnjaki digitalnega marketinga ogromen karierni potencial?

19. 04. 2017

Zapisala: Sandra Krinickyte

 

Internet, digitalne tehnologije in spletne korporacije kot so Google, Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb itd., so v zadnjih dveh desetletjih popolnoma spremenile naš način življenja in naše navade, med njimi tudi nakupne navade. Zaradi interneta in digitalnih tehnologij je trženje (ang. marketing) dobilo nove razsežnosti, odprli so se novi prodajni in oglaševalski kanali, novi načini nagovarjanja potrošnikov in možnost spremljanja ter analiziranja nakupnih navad potencialnih ter obstoječih strank.

 

Večino slovenskega prebivalstva je možno doseči digitalno, saj 75% odstotkov Slovencev uporablja internet. Uporabi digitalnih naprav, kot so računalnik, tablica ali telefon uporabniki namenijo več kot 5 ur na dan. Če računamo, da spimo 8 ur na dan, to znaša 1/3 našega aktivnega časa. Od vseh digitalnih naprav smo najbolj odvisni od mobilnih telefonov, saj bi se naj telefona dotaknili od 50 do 150 krat na dan. Torej, kaj vse to pomeni za marketing in zakaj toliko govorimo o digitalnem marketingu?

 

Nakupne navade potrošnikov se selijo iz »fizičnega sveta« v »digitalni svet«, kar pomeni, da splet postaja glavni kanal, preko katerega dosežemo, komuniciramo in »sodelujemo« z našimi strankami. V panogah, kot so na primer gospodinjski aparati in izleti/potovanja, že več kot polovica potrošnikov gre skozi celoten nakupni proces na internetu. V drugih panogah, kot je na primer avtomobilizem, vsaj del nakupnega procesa, raziskovanje in iskanje informacij, poteka na spletu. Vendar se zavedanje o pomembnosti digitalnega marketinga in investicij vanj po svetu razlikuje.

 

Slovenska podjetja oglaševanju na spletu namenijo skoraj četrtino celotnega proračuna za oglaševanje, kar je še vedno močno pod povprečjem EU. A to, da je Slovenija v letu 2015 beležila 21,6% rast in se znašla na 4. mestu lestvice med desetimi evropskimi državami z najhitreje rastočim trgom spletnega oglaševanja kaže, da se tudi slovenska podjetja zavedajo pomembnosti in prednosti oglaševanja na spletu.

 

Kot pravi Gal Kočar, direktor za Slovenijo v agenciji za digitalni marketing Goclick: »Najlepši del za mlade strokovnjake je to, da imata digitalni marketing in spletno oglaševanje ogromen karierni potencial, tako v Sloveniji, kot v tujini.« Čeprav digitalni marketing obstaja že več let, izdelanega kadra za to področje v Sloveniji še vedno ni. Predvsem zaradi pomanjkanja kakovostnih izobraževalnih programov, katerih v Sloveniji za to področje do sedaj ni bilo (na GEA College Fakulteti za podjetništvo bomo že v prihajajočem študijskem letu 2017/2018 začeli izvajati dodiplomski študijski program Digitalni marketing).

 

Pomanjkanje in potrebo po strokovnjakih digitalnega marketinga lahko vidimo iz številnih oglasov podjetij na spletu. V Sloveniji obstaja več marketinških agencij, ki so specializirana zgolj za digitalni marketing. Večje marketinške agencije, ki so na trgu že več let, so se tudi prilagodile novim izzivom na področju marketinga in potrebam svojih strank ter ponujajo rešitve digitalnega marketinga. Pomemben kazalec tega, da imajo strokovnjaki digitalnega marketinga velik karierni potencial je tudi to, da večja podjetja v tujini in Sloveniji iščejo in zaposlujejo osebe z znanjem digitalnega marketinga. Kar pomeni, da se digitalni marketing »seli« v podjetja, in postaja del marketinškega oddelka tudi znotraj podjetja.

 

Bistvo je, da digitalni marketing ni več prihodnost, temveč sedanjost marketinga. Zato se bodo morali potrebam trga prilagoditi tako bodoči, kot “klasični” strokovnjaki marketinga, ki so že zaposleni v marketingu in imajo kar nekaj let izkušenj za sabo.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial