Leadership 4.0

03. 12. 2020

Leadership 4.0 se je zaključil

 

S petim modulom, ki ga je v torek, 1.12., vodil Sotiris Karagiannis, se je tako zaključil naš mednarodni izobraževalni program Leadership 4.0. Vtisi so vsekakor še sveži in močni, predvsem pa zelo pozitivni, saj smo v precej kratkem času s petimi izjemnimi strokovnjaki lahko črpali znanja, ki bodo zagotovo v veliko pomoč pri razvoju (naših) voditeljskih veščin. 

Trajnost in voditelji

Dr. Nenad Savič nas je popeljal v svet trajnostnega podjetništva ter pomen le tega v prihodnosti. Na predavanju smo imeli priložnost slišati in videti kar nekaj dobrih in tudi slabih praks iz sveta trajnostnega podjetništva, se spraševali, kako lahko podjetje oziroma organizacija ob uvedbi strategije trajnosti še vedno ustvarja dobiček oziroma uživa poslovni uspeh ter spoznali 7 ključnih korakov za uspešen trajnostni poslovni model;  iskanje različnih profilov deležnikov (stakeholderjev), analiza ekosistema organizacije, prevetritev vizije in vrednot, usklajevanje naših pričakovanj s pričakovanji deležnikov, postavljanje kratkoročne vizije, oblikovanje strategije ter prilagoditev KPI-jev.

In ko menjamo strategijo, se srečamo s spremembami. 

Upravljanje s spremembami

Skozi upravljanje s spremembami nas je vodila mag. Edita Krajnović, strokovnjakinja za marketing ter upravljanje s spremembami in komunikacijo. Predstavila je 8 korakov, ki so ključni pri uvajanju in predvsem komuniciranju sprememb; ustvarjanje nuje po spremembah najprej v krogu ožjega teama, gradnja močne ekipe, katere člani bodo iz različnih zornih kotov gledali v isto smer, ustvarjanje vizije, komuniciranje vizije, odstranitev ovir, ki so na poti k realizaciji načrta (struktura organizacije, manko veščin itd.), proslavljanje vmesnih rezultatov, zato da vzdržujemo elan in zavzetost, grajenje na spremembah ter implementiranje le teh v kulturo organizacije. 

In kako naj kot voditelj/ica to izpeljem?

Nevroznanost in voditelji

Verjeli ali ne, na prav vsako našo odločitev je pripeta tudi čustvena komponenta, kar pravzaprav pomeni, da smo nesposobni sprejeti kakršnokoli odločitev 100% racionalno. Carlos Davidovich, predavatelj na našem MBA programu ter strokovnjak za nevromarketing, je vodil tretje predavanje ter nas seznanil s kar petimi deli možganov, ki različno vplivajo na naše odločitve. Na primeru sposobnosti leaderjev in managerjev smo izvedeli, da za postavljanje strategij potrebujemo racionalni del možganov, za empatijo emocionalni del možganov ter za tveganja črevesni del možganov.

Govorili smo tudi o  “mindsetu” oz. miselnosti, ki je ločena na dva dela, in sicer na FIXED in GROWTH. Pomembno se je zavedati, katere značilnosti so lastne obema miselnostima in predvsem jih prepoznati v nas, saj tako lahko bistveno vplivamo na svoje ravnanje. Managerji in voditelji lahko zaposlene usmerjajo v miselnost rasti, tako, da se raje kot na rezultat osredotočijo na njihov napredek, na učenje. Namesto, da pohvalijo sposobnost, raje pohvalijo proces, trud in vložek. Spodbujati ljudi? Raje spodbujajte njihove predloge.

Kako se torej lahko naučimo veščin voditeljstva?

Coaching za voditelje

Z dr. Sabino Đuvelek smo spoznavali izjemno priljubljeno in učinkovito tehniko coachinga. Najprej smo skozi koncepta “growth mindset” in “empowerment (opolnomočenje) definirali poglavitno vlogo voditeljev, ki je razvijanje in realizacija potenciala svojih zaposlenih. Kako to doseči? S postavljanjem konstruktivnih vprašanj, s katerimi voditelji posredno skrbijo za rast svojih zaposlenih. Spoznali smo naslednje vrste vprašanj: zaprta (Odgovor je lahko samo da ali ne in število odgovorov je omejeno. Namen vprašanja je dobiti točno določen odgovor); odprta (Odpirajo možnost za različne odgovore ter spodbujajo kreativnost ter odpirajo komunikacijo.Namen vprašanja je pridobit čim več informacij.); več-v-enem (Dve ali tri odprta vprašanja v enem. Namen vprašanja je definirati ton in temo pogovora.); sugestivna (Uporabimo jih takrat, ko želimo npr. predstaviti rešitev, a ne želimo biti preveč neposredni.) ter hipotetična (Nadgradnja sugestivnih vprašanj, opremljena z več dejstvi in informacijami.)

Obstaja še kakšno močno orodje za voditelje?

Pripovedovanje zgodb

“Velikokrat, ko organiziram delavnico o pripovedovanju zgodb za voditelje in managerje, naletim na zmedene odzive, ker mislijo, da je pripovedovanje zgodb enako pripovedovanju pravljic. A voditelji svojih zgodb ne zaključijo z “in živela sta srečno do konca dni.” Sotiris Karagiannis je sklenil program Leadership s tehniko pripovedovanja zgodb za voditelje

Zgodbe niso pravljice, zato naj voditelji namesto “Nekoč v davnih časih”, svoje zgodbe raje začnejo s “Predstavljajte si ali Kaj če”. Z dobro zgodbo bomo tako lažje vzbudili zanimanje poslušalcev te razvili občutek optimizma.

Hvala mag. Edita Krajnović, dr. Sabina Đuvelek, dr. Nenad Savič, Carlos Davidovich ter Sotiris Karagiannis, da ste s svojim znanjem, izkušnjami ter seveda dobro voljo širili naša obzorja, poglobili že obstoječe znanje ter nas navdihnili na naši 4.0 poti. Hvala tudi vsem udeleženkam in udeležencem, da ste aktivno sodelovali in tudi sami delili svoje izkušnje ter tako soustvarjali ta program, za katerega si želimo, da ga v prihodnosti ponovimo!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial