Zaključek študentskega izziva Merkur

05. 02. 2021

ŠTUDENTSKI IZZIV MERKUR

Zmagovalci navdušili tudi z video predstavitvijo

V sredo, 3.2., se je zaključil Študentski izziv z Merkur trgovino, ki je, kot smo sedaj že dobro vajeni, potekal na spletu. V finalnih predstavitvah se je pomerilo 8 ekip, ki so predstavile svoje predloge marketinških ukrepov za pridobitev segmenta kupcev, ki bodo ali pa ravno vstopajo na trg ustvarjanja svojega doma.

Tekmovalke in tekmovalci so svoje inovativne pristope in sveže poglede na izziv morali v 10-minutnih nastopih predstaviti članov žirije, ki so jo sestavljale tri predstavnice Merkurja, Lidija Rakuša (direktorica marketinga), Manuela Ela Piškur (vodja strateškega marketinga) ter Tjaša Žužek (vodja programa vrt in prosti čas) in trije predstavniki GEA College, mag. Katja Kraškovic (predsednica uprave GEA College), Katja Trop, MBA ter Iztok Sila, MBA.

Kriterijev za ocenjevanje je bilo kar nekaj, od vsebinskih pa tudi nastopa, kar je izjemno dobrodošlo, saj se študentje tako naučijo na primeren, artikuliran in učinkovit način predstaviti svojo idejo. Veščina, ki jim bo kasneje v karieri še kako prav prišla.

Žirija je bila nad slišanim in videnim navdušena, čemur pritrjuje tudi ga. Rakuša iz Merkurja: “Takšne projekte pozdravljam, omogočijo sodelovanje in povezovanje med študenti in podjetji, kar je za obe strani zelo dobro. Študentje s tem spoznavajo podjetja v praksi in rešujejo izzive skozi katere nabirajo znanja za prihodnost. Mi pa dobivamo vpogled v prihodnost, v naše bodoče sodelavce, bodoče potrošnike, bodoče podjetnike ali morda celo dobavitelje. Veseli me, da so naši študentje polni elana, kreativni in strokovni ter to spodbujamo.

Zmagovalna skupina tokratnega Študentskega izziva je ekipa CEREBEO, ki jo sestavljajo Lučka Kuhar, Lara Kalanj, Eva Kastelic, Ema Bon ter Tim Milosavljevič. Dovolili so si biti drzni in z edinstveno in duhovito video predstavitvijo so tudi najbolj prepričali. Po besedah žirije so CEREBEO dosledno sledili navodilom naročnika.

Cerebeo

Člani skupine CEREBEO so v celotnem procesu izdelave elaborata, ki je bil tudi najboljši med vsemi poslanimi, pokazali veliko vnemo, dobro timsko dinamiko, ki se je na koncu pokazala tudi v odlični, tudi drugačni predstavitvi ter z argumentiranimi rešitvami, s katerimi se bodo v Merkurju do določenem mere prav lahko pomagali. Poudariti je treba, da je bilo tudi med ekipami, ki niso zmagale, nekaj odličnih predlogov, ampak so zmagovalci v celoti izstopali.

Iztok Sila

Kot prvo uvrščeni pri študentskem izzivu s podjetjem Merkur smo bili zelo navdušeni, ko smo prejeli novico o tem, da smo zmagali. Vsak član naše skupine je dodal svojo lastno noto in seveda vse ideje, ki smo jih na koncu skupno povezali v nalogi in jo predstavili. V podjetniškem svetu je sodelovanje v timu ključno, saj šteje prav vsako mnenje posameznika in pripelje do cilja, ki je zgrajen prav na skupnem sodelovanju oziroma usklajevanju idej in vizije. Iskreno se zahvaljujemo profesorju Iztoku Sila in so-mentorici Katji Trop za sodelovanje in podporo pri izdelovanju našega elaborata. Zahvalili bi se tudi naši dekaniji mag. Katji Kraškovic in vsem trem članicam skupine s strani podjetja Merkur, ki so doprinesle k naši zmagi na izzivu. Čestitamo tudi preostalim skupinam.

Lučka Kuhar iz ekipe CEREBEO

Študentski izzivi so dober primer, kako se študentke in študenti soočajo z realnimi težavami v podjetjih in tako pridobijo neprecenljive izkušnje. Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom je izredno pomembno tako za pridobivanje uporabnih znanj študentov, kot za podjetja, ki na ta način lažje in hitreje pridobijo sveže, inovativne ideje, poslovne rešitve ter pogled »od zunaj« (ang. out of the box), ki je v procesih inoviranja in rasti izredno pomemben.

Čestitke zmagovalcem in seveda vsem sodelujočim!

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial