Predstavitev programa

Dodiplomski 3 letni študijski program

Izredni študij

Program Informacijska in kibernetska varnost – v pripravi

 

CILJ ŠTUDIJA:

Izobraziti in usposobiti strokovnjake informacijske in kibernetske varnosti ter ustvariti kompetenten kader, ki se bo znal zoperstaviti vdorom v informacijske in računalniške sisteme ter bo znal učinkovito upravljati informacijsko varnostna tveganja in ranljivosti.


INFORMATIVNI DNEVI – vsebina pride kmalu

Individualni informativni dan (v živo ali preko spleta)– vsebina pride kmalu

Info dan: – vsebina pride kmalu


ZNAČILNOSTI PROGRAMA

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program

Trajanje študija: tri leta ( 180 kreditnih točk)

Pridobljen strokovni naslov:  diplomiran inženir/diplomirana inženirka informacijske in kibernetske varnosti (VS); okrajšava: dipl. inž. info. varn. (VS)

Raven in stopnja izobrazbe: SOK raven: 7; EOK raven: 6; EOVK raven: Prva stopnja

Način študija: Izredni (klasični študij ali e-študij)

Napredovanje v 2. letnik: izredni 30 ECTS 1. letnika
Napredovanje v 3. letnik: izredni 45 ECTS 1. letnika in 30 ECTS 2. letnika

Študentu pripada absolventski staž skladno z veljavno zakonodajo.

Zaključek študija: Študent mora opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi z uspešno opravljenim diplomskim izpitom (10 ECTS). S tem skupaj zbere 180 KT.


PRIJAVNI ROKI – vsebina pride kmalu

 


INFORMATIVNA PRIJAVA – vsebina pride kmalu

 


 KOMPETENCE, KI JIH BOSTE S ŠTUDIJEM PRIDOBILI:

  • Zmožnost analitične presoje varnostnih problemov in ustrezno odzivanje
  • Prepoznavanje nevarnih, kriznih in tveganih situacij ter posledic škodnih dogodkov
  • Znanje interpretiranja zakonskih zahtev glede upravljanja osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti.
  • Razumevanje področja kriminalitete in varovanja informacij v informacijski dobi.
  • Poznavanje področja računalniške forenzike v mednarodnem okolju.
  • Poznavanje izzivov in dilem, ki jih prinaša uporaba novih tehnologij (brezpilotni letalniki, računalništvo v oblaku, pametni video nadzorni sistemi…).

 

PO ŠTUDIJU:

Po zaključku študija boste opremljeni z znanjem in kompetencami za učinkovito izvajanje informacijske in kibernetske varnosti. Z uporabo preizkušenih pristopov boste podjetju znali priskrbeti dosledne rezultate in izključiti možnost lažnega občutka varnosti.

Informacijska in kibernetska varnost - v pripravi

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Klara Vidmar

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial