Projekti

PROJEKTI

Vrsta domačih in mednarodnih projektov, v katere se GEA College – Fakulteta za podjetništvo vključuje, so odlična priložnost za krepitev raziskovanega dela, vzpostavljanje mednarodnih povezav in med-institucionalnega sodelovanja. Skrbno izbrane vsebine projektov, v katerih fakulteta sodeluje, omogoča strokovni razvoj vseh vključenih – tako visokošolskih učiteljev kot administrativno – podpornih služb.

V projekte so pogosto vključeni študenti in diplomanti, bodisi kot aktivni izvajalci nalog in zadolžitev, ki jih projekt opredeljuje, bodisi kot ciljna skupina raziskave, ki je s projektom predvidena. Pogosto so rezultati projektov preneseni v študijski proces v obliki predstavitve študijskih primerov ali, v primeru razvoja nekega poslovnega orodja, kot testiranje le-tega s strani študentov in drugih uporabnikov.

Tuji predavatelji in gostje, ki na fakulteto prihajajo v okviru mednarodnih projektov, prinašajo s seboj nove poglede na slovensko in evropsko gospodarsko okolje ter nova medkulturna in etična spoznanja. Prav vsak od njih prispeva pomemben košček v mozaik znanj in kompetenc, ki jih fakulteta obvladuje.

 

Projekti

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial