Kaj je zeleno zavajanje?

15. 07. 2021

Je “zelen” izdelek, ki ste ga nedavno kupili, zares okolju prijazen, ali vas ta znamka zavaja, saj želi le vaš denar? Če gre za slednje, temu rečemo “greenwashing” ali zeleno zavajanje.

 

Posledice človekovih posegov v naravo so vse bolj očitne in postajajo relevantna skrb svetovnih razsežnosti. Med osem okoljskih problemov, s katerimi se spopada naš planet, spadajo: globalno segrevanje, širjenje ozonske luknje, trdi in nevarni odpadki, degradacija morja, količina in kakovost pitne vode, krčenje gozdov, degradacija tal in biološka raznovrstnost. Ob vsem tem se vse več ljudi zaveda, da samo ekološko ravnanje posameznikov ne bo dovolj in da bodo strateški premiki v smeri trajnostnega razvoja potrebni tudi na državni ravni.

Morda ste izraz zeleno zavajanje ali greenwashing v povezavi s trajnostjo, o kateri se zadnja leta vse več govori, že kje zasledili. Gre za izroditev zelenega ali ekološkega marketinga, ki nagovarja kupce in nas prepričuje, da podjetja naredijo veliko več dobrega za okolje kot je to v resnici.

Torej kvazi eko podjetje javnosti posreduje napačne ali zavajajoče informacije, da bi se predstavilo kot okolju prijazno, dvignilo svoj ugled, pospešilo prodajo ter pritegnilo zaposlene in vlagatelje, ki so okoljsko osveščeni. Gre za koncept lažnega komuniciranja okoljske odgovornosti z namenom pridobivanja bonitet za določeno znamko.

 

Kako to počnejo? Zeleno zavajanje zajema:

◾️ Implementiranje dvoma o resnosti težave

◾️ Oglaševanje podobe, ki vzbuja zelene asociacije

◾️ Uporaba predstavnikov za nasprotovanje rešitvi ali zakonodaji

◾️ Dvoumno izražanje

◾️ Majhne laži oziroma izjave, ki so neresnične.

 

Zakaj je to problematično? Ker zeleni potrošniki ostajajo zvesti kupci zelenega zavajalca, saj so prepričani, da kupujejo okolju manj škodljive izdelke.

 

Podjetja svojo zavezo trajnosti komunicirajo prek odnosov z javnostmi, najpogosteje pa njihova sporočila najdemo na spletni strani in v letnih poročilih. Protiutež so zato zagovorniki in glavni deležniki trajnostnega razvoja, in med temi so nevladne organizacije, lokalna skupnost, potrošniki, zaposleni in javne avtoritete. Vsi omenjeni lahko vplivajo na etično produkcijo in potrošnjo ter s poudarkom na družbenih in ekoloških vrednotah prisilijo podjetja, da svojo kratkoročno strategijo spremenijo v dolgoročno.

 

Razvoj je trajnosten, ko podjetje:

◾️ zmanjša in preprečuje nastajanje odpadkov,

◾️ spodbuja ponovno uporabo,

◾️ namesto nakupa vedno novih stvari spodbuja popravilo,

◾️ materiale reciklira,

◾️ izkoristi energetsko vrednost odpadkov,

◾️ odpadke odlaga na trajnih odlagališčih.

 

Na sprejemanje družbene politike podjetij najbolj vplivajo nevladne organizacije in ljudska podpora. Kot potrošniki pa moramo vsi skupaj opozarjati in izpostavljati primere zelenega zavajanja ter podjetja “usmerjati” z bojkotiranjem okolju neprijaznih izdelkov.

 

Pripravljamo online akademijo, na kateri bodo gostje iz velikih, malih in start-up podjetij delili svoje primere in nasvete, kako zastaviti trajnostno strategijo in kako to implementirati s pomočjo različnih inovacij. Predaja znanja bo potekala skozi 3 izobraževalne module, prvi se začne v četrtek, 11. novembra 2021. Za prijavo kliknite TU.

 

→ Preberite si še Zakaj se trajnost podjetju vedno splača.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial