Predstavitev program

Program Poslovni sekretar

 

CILJ ŠTUDIJA:

Zagotoviti znanja za uspešno vodenje in organizacijo pisarniškega poslovanja ter učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih orodij.


INFORMATIVNI DNEVI

Individualni informativni dan (v živo ali preko spleta): Prijavite se TUKAJ

Info dan: Četrtek, 18.8.2022, ob 17. uri (e-info dan).

 

 


ZNAČILNOSTI ŠTUDIJA

Vrsta programa: višješolski strokovni program

Trajanje študija: 2 leti ( 120 kreditnih točk)

Pridobljen naziv:  poslovni sekretar/poslovna sekretarka

Raven in stopnja izobrazbe:  6/1

Način študija: Izredni (e-študij)

 


PRIJAVNI ROKI

Prijava: Prijavo za vpis kandidat v 1. ali 2. prijavnem roku odda preko Višješolske prijavne službe.

2. prijavni rok: od 25. do 31. avgusta 2022

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Po 1. septembru 2022 lahko kandidati za vpis prijavo oddajo direktno na šoli.

Razpis: za ogled razpisa kliknite TUKAJ.

Rokovnik: Za ogled rokovnika kliknite TUKAJ.


 INFORMATIVNA PRIJAVA

Rezervirajte si mesto in si zagotovite svetovanje pri prijavnih postopkih.

 

Informativna prijava


KOMPETENCE, KI JIH BOSTE S ŠTUDIJEM PRIDOBILI:

  • sposobnost reševanja problemov v praksi na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja in finančnega računovodstva
  • prilagodljivost novim situacijam, učinkovito delovanje ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov, odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela, spodbujanje prenašanja znanj in inovacij
  • sposobnost podjetnega vedenja, kritičnega razmišljanja in samostojnega odločanja
  • obvladovanje znanj za učinkovito upravljanje z informacijami in povezovanje informacijskih znanj z drugimi poslovnimi funkcijami
  • usmerjenost v sodelovanje, timsko delo in kolegialnost
  • obvladovanje komunikacijskih spretnosti in zagotavljanje administrativne in tehnične podpore poslovnim procesom
  • izvajanje podpornih procesov poslovanja z uporabo učinkovitih delovnih tehnik
  • zavedanje različnosti vlog v delovnem procesu in vrednotenje lastnega dela ter dela drugih

 

PO ŠTUDIJU:

Ob koncu študija boste torej imeli vsa potrebna znanja za uspešno vodenje in organizacijo pisarniškega poslovanja ter učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih orodij.

 

Osebni Kontakt:

Kontaktna oseba:
Andreja Lenčič

E-pošta:
referat@gea-college.si

Telefon: 01 5881 300

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial